1. Axel Wallengren

  Wallengren, Axel, pseudonymen Falstaff, fakir, född 26 januari 1865, död 4 december 1896, författare.
 2. Lars Johan Hierta

  Hierta, Lars Johan, född 23 januari 1801, död 20 november 1872, tidningsman, bokförläggare, företagare och politiker, ledamot av Riddarhuset vid alla ståndsriksdagar från 1828, av andra kammaren 1866–72; jämför släktartikel Hierta.
 3. August Blanche

  Blanche, August, född 17 september 1811, död 30 november 1868, författare, journalist och politiker.
 4. Ola Hansson

  Hansson, Ola, född 12 november 1860, död 26 september 1925, författare och kritiker.
 5. Bertil Almqvist

  Almqvist, Bertil, pseudonymerna Bertila och Trallgöken, 1902–72, författare och skämttecknare.
 6. Gösta Sjöberg

  Sjöberg, Gösta, 1880–1967, författare och tidningsman, medarbetare i Stockholms Dagblad 1920–31 och Aftonbladet 1944–47; bror till Birger Sjöberg.
 7. Sven Melander

  Melander, Sven, född 1947, journalist och underhållare.
 8. Fredrik T Borg

  Borg, Fredrik Theodor, 1824–95, tidningsman och politiker.

 9. Årets idrottsutövare

  Årets idrottsutövare, utmärkelse som i regel utdelas efter beslut av expertjury eller genom omröstning bland tidningars, radio- eller TV-stationers publik.

 10. skandinavism

  skandinavism, rörelse som vid mitten av 1800-talet strävade efter att ena Danmark och de sedan 1814 i union förenade Norge och Sverige kulturellt, ekonomiskt och politiskt.