1. Agda

  Agda, kvinnonamn, svensk form av Agata.
 2. Agda Östlund

  Östlund, Agda, född Lundgren, 1870–1942, socialdemokratisk politiker och aktiv i kampen för kvinnors rösträtt.
 3. Agda Montelius

  Montelius, Agda, född Reuterskiöld, 1850–1920, liberal socialreformator, central i den svenska kvinnorörelsen.
 4. Agda Rössel

  Rössel, Agda, född Jäderström, 1910–2001, diplomat.
 5. Agda Österberg

  Österberg, Agda, 1891–1987, textilkonstnär.

 6. Agda Holst

  Holst, Agda, 1886–1976, målare.
 7. Agdam

  Agdam, stad i mellersta Azerbajdzjan; för belägenhet se landskarta Azerbajdzjan.
 8. namnlängd

  namnlängd, almanackans namnlängd, ursprungligen de i den katolska kyrkan dyrkade helgonens namn vilkas minnesdagar utmärktes i almanackan.
 9. Cornelis Vreeswijk

  Vreeswijk, Cornelis, född 8 augusti 1937, död 12 november 1987, visdiktare och sångare.

 10. Fredrika-Bremer-Förbundet

  Fredrika-Bremer-Förbundet, FBF, partipolitiskt och religiöst obunden organisation, grundad 1884 av Sophie Adlersparre.