1. Snartemo

  Snartemo, gård vid Hægebostad i Lyngdal i Agder fylke, Norge.

 2. molybden

  molybden, metalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 6, kromgruppen, kemiskt tecken Mo.
 3. Kristiansand

  Kristiansand, kommun i Agder fylke, södra Norge.

 4. mattor

  mattor, golvbeläggningar av olika material.
 5. kvinnlig rösträtt

  kvinnlig rösträtt, rätt för kvinnor att avge röst, i de flesta fall också kvinnors valbarhet, till nationella representationer (riksdag, parlament etc.), en av kvinnorörelsens stora frågor.
 6. Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund

  Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund, S-kvinnor, SSKF, SAP:s kvinnoorganisation, bestående av enskilda kvinnliga medlemmar, klubbar och föreningar, vilka bildar distrikt.
 7. Sveriges socialdemokratiska arbetareparti

  Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, SAP, Socialdemokraterna, S, det äldsta politiska partiet i Sverige, grundat 1889.