1. genetik

  genetik, ärftlighetslära, vetenskap som omfattar studiet av genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion, uppkomst av förändringar av generna (arvsanlagen) samt biologisk variation.
 2. foton

  foton, ljuskvantum, ljusets och det elektromagnetiska fältets minsta energikvantum.
 3. existentialism

  existentialism, en modern livstolkning som uppstått i gränslandet mellan filosofi, diktning och religion.
 4. ahimsa

  ahimsa, ahiṃsā, den moraliska och rituella regeln att inte döda eller utöva våld mot andra levande varelser.
 5. Albert av Orlamünde

  Albert av Orlamünde, 1182–1244, dansk riksföreståndare 1223–25.
 6. Albert Ayler

  Ayler, Albert, 1936–70, amerikansk jazzmusiker (tenorsaxofonist), en av 1960-talets mest framträdande.
 7. Albert Altenburg

  Altenburg, Albert, 1884–1960, cirkusdirektör.
 8. Albert Andersson

  Andersson, Albert, 1853–1926, lärare i skeppsbyggeri vid Chalmers i Göteborg.
 9. Albert Engström

  Engström, Albert, född 12 maj 1869, död 16 november 1940, konstnär och författare, ledamot av Svenska Akademien från 1922.
 10. vindenergi

  vindenergi, rörelseenergin i vindarna.