1. kubism

  kubism, modernistisk konstriktning vars första skede inföll åren 1907–14, kubismens s.k. heroiska epok, med Paris som centrum och Braque och Picasso som pionjärer.
 2. relativitetsteorin

  relativitetsteorin, fysikalisk teori som beskriver rummets och tidens egenskaper.
 3. Albert Speer

  Speer, Albert, 1905–81, tysk arkitekt och politiker.
 4. Albert Gleizes

  Gleizes, Albert, 1881–1953, fransk konstnär och konstskribent.
 5. social inlärning

  social inlärning, inlärning av sociala beteenden.
 6. Tchad

  Tchad, stat i Centralafrika.

 7. Monaco

  Monaco, stat i Europa.

 8. kvantmekanik

  kvantmekanik, kvantteori, kvantummekanik, kvantumteori, teorin för det system av naturlagar som har upptäckts vid studiet av mikroskopiska system som molekyler, atomer, atomkärnor och elementarpartiklar.
 9. Albert Schweitzer

  Schweitzer, Albert, 1875–1965, tysk teolog, filosof, läkare, missionär, musikforskare och organist, född i det då tyska, senare franska Elsass (Alsace), mottagare av Nobels fredspris 1952.
 10. Victoria

  Victoria, född 24 maj 1819, död 22 januari 1901, drottning av Storbritannien och Irland från 1837, kejsarinna av Indien från 1876.