1. Albert Engström

  Engström, Albert, född 12 maj 1869, död 16 november 1940, konstnär och författare, ledamot av Svenska Akademien från 1922.
 2. vindenergi

  vindenergi, rörelseenergin i vindarna.
 3. kubism

  kubism, modernistisk konstriktning vars första skede inföll åren 1907–14, kubismens s.k. heroiska epok, med Paris som centrum och Braque och Picasso som pionjärer.
 4. relativitetsteorin

  relativitetsteorin, fysikalisk teori som beskriver rummets och tidens egenskaper.
 5. Albert Speer

  Speer, Albert, 1905–81, tysk arkitekt och politiker.
 6. Albert Gleizes

  Gleizes, Albert, 1881–1953, fransk konstnär och konstskribent.
 7. social inlärning

  social inlärning, inlärning av sociala beteenden.
 8. Tchad

  Tchad, stat i Centralafrika.

 9. energiomvandling

  energiomvandling är när en energiform övergår i en annan energiform

 10. Monaco

  Monaco, stat i Europa.