1. Pesten

  Pesten, La Peste, roman av den franske författaren Albert Camus, utgiven 1947.

 2. Albert

  Albert, 1819–61, prins av Sachsen-Coburg-Gotha, prinsgemål till drottning Victoria av Storbritannien.
 3. Albert Luthuli

  Luthuli, Albert, 1898–1967, sydafrikansk politiker, ANC:s ledare 1952–60.
 4. Carl Jonas Love Almqvist

  Almqvist, Carl Jonas Love, född 28 november 1793, död 26 september 1866, författare; jämför släktartikel Almquist.
 5. allmänna relativitetsteorin

  allmänna relativitetsteorin, den teori för gravitationen (kraftverkan mellan materiella kroppar, tyngdkraften), som Albert Einstein utvecklade i början av 1900-talet och som i sin fullständiga form publicerades 1916.
 6. nittiotalet

  nittiotalet, dvs. 1890-talet, en av de decenniebeteckningar som länge har fått strukturera kronologin i svensk litteratur.
 7. mörk energi

  mörk energi, i kosmologi en föreslagen energiform som är jämnt utspridd i hela universum och vars tyngdkraft, till skillnad mot vanliga energiformers, verkar frånstötande i stället för tilldragande.
 8. bergspredikan

  bergspredikan, Jesu tal på ett berg i Galileen enligt Matteusevangeliet 5–7.
 9. Aspergers syndrom

  Aspergers syndrom, tillstånd som ingår i diagnosen autismspektrumtillstånd (se autism).
 10. tid

  tid kan beskrivas som intervallet eller avståndet mellan två olika händelser.