1. tid

  tid kan beskrivas som intervallet eller avståndet mellan två olika händelser.

 2. Canada

  Canada, Kanada, stat i Nordamerika.

 3. stadsbyggnad

  stadsbyggnad, tidigare stadsbyggnads­konst, kunskapen att ordna och gestalta helheten av byggnader, gator och andra stadsrum i tätbebyggelse.
 4. namnlängd

  namnlängd, almanackans namnlängd, ursprungligen de i den katolska kyrkan dyrkade helgonens namn vilkas minnesdagar utmärktes i almanackan.
 5. Albert Fert

  Fert, Albert, född 1938, fransk fysiker, sedan 1964 verksam vid Université Paris-Sud.
 6. bioenergetik

  bioenergetik, benämning, införd 1957 av den ungerske biokemisten Albert Szent-Györgyi, på de delar av biokemin och biologin som beskriver hur levande celler tillgodogör sig och utnyttjar energi.

 7. folktro

  folktro, den gängse benämningen på de föreställningar om övernaturliga (supranormala) väsen och ting, tolkningar av skeenden och praktiska åtgärder som avviker från vad officiell religion förkunnar eller etablerad vetenskap gör gällande.
 8. Riga

  Riga, lettiska Rīga, huvudstad i Lettland; 643 400 invånare (2014).
 9. Främlingen

  Främlingen, L’Étranger, roman av den franske författaren Albert Camus, utgiven 1942.

 10. trädgårdsstad

  trädgårdsstad, engelska Garden City, stadsbyggnadstyp som söker kombinera stadskänsla med lantlighet och som präglas av måttlig täthet, låga trädgårdsförsedda hus samt traditionella – ofta trädplanterade – gator, torg och platser.