1. relativitetsteorin

  relativitetsteorin, fysikalisk teori som beskriver rummets och tidens egenskaper.
 2. social inlärning

  social inlärning, inlärning av sociala beteenden.
 3. vindenergi

  vindenergi, rörelseenergin i vindarna.
 4. Alberta

  Alberta, provins i västra Canada; 661 200 km2, 4,3 miljoner invånare (2018).

 5. Albert Lilienberg

  Lilienberg, Albert, 1879–1967, stadsplanerare, förste stadsingenjör i Göteborg 1907–27 och stadsplanedirektör i Stockholm 1927–44.

 6. kvantmekanik

  kvantmekanik, kvantteori, kvantummekanik, kvantumteori, teorin för det system av naturlagar som har upptäckts vid studiet av mikroskopiska system som molekyler, atomer, atomkärnor och elementarpartiklar.
 7. Victoria

  Victoria, född 24 maj 1819, död 22 januari 1901, drottning av Storbritannien och Irland från 1837, kejsarinna av Indien från 1876.

 8. modellinlärning

  modellinlärning, observationsinlärning, inlärning genom observation av andras beteenden.
 9. Monaco

  Monaco, stat i Europa.

 10. ahimsa

  ahimsa, ahiṃsā, den moraliska och rituella regeln att inte döda eller utöva våld mot andra levande varelser.