1. modellinlärning

  modellinlärning, observationsinlärning, inlärning genom observation av andras beteenden.
 2. Carl Jonas Love Almqvist

  Almqvist, Carl Jonas Love, född 28 november 1793, död 26 september 1866, författare; jämför släktartikel Almquist.
 3. Tchad

  Tchad, stat i Centralafrika.

 4. Albert Calmette

  Calmette, Albert, 1863–1933, fransk bakteriolog, från 1894 professor i bakteriologi och hygien i Lille, tillsammans med Camille Guérin upphovsman till BCG-vaccinet.
 5. folktro

  folktro, den gängse benämningen på de föreställningar om övernaturliga (supranormala) väsen och ting, tolkningar av skeenden och praktiska åtgärder som avviker från vad officiell religion förkunnar eller etablerad vetenskap gör gällande.
 6. allmänna relativitetsteorin

  allmänna relativitetsteorin, den teori för gravitationen (kraftverkan mellan materiella kroppar, tyngdkraften), som Albert Einstein utvecklade i början av 1900-talet och som i sin fullständiga form publicerades 1916.
 7. sumo

  sumo, japansk traditionell brottning där motståndaren ska antingen knuffas ur ringen, dohyo, eller fällas så att någon annan kroppsdel än fötterna rör vid golvet.
 8. Sisyfos

  Sisyfos (grekiska Sisyphos), i grekisk myt en slug och våldsam kung i Korinth.
 9. mörk energi

  mörk energi, i kosmologi en föreslagen energiform som är jämnt utspridd i hela universum och vars tyngdkraft, till skillnad mot vanliga energiformers, verkar frånstötande i stället för tilldragande.
 10. Julkalendern

  Julkalendern, årligen återkommande barnprogramserie i radio och TV.