1. Albert II

  Albert II, född 1934, kung av Belgien 1993–2013, son till Leopold III och drottning Astrid (dotter till prins Carl av Sverige).
 2. Enrico Fermi

  Fermi, Enrico, född 29 september 1901, död 28 november 1954, italiensk-amerikansk fysiker.
 3. Expressen

  Expressen, liberal kvällstidning, utgiven i Stockholm av AB Kvällstidningen Expressen, dotterbolag till Bonnier AB.

 4. bioenergetik

  bioenergetik, benämning, införd 1957 av den ungerske biokemisten Albert Szent-Györgyi, på de delar av biokemin och biologin som beskriver hur levande celler tillgodogör sig och utnyttjar energi.

 5. folktro

  folktro, den gängse benämningen på de föreställningar om övernaturliga (supranormala) väsen och ting, tolkningar av skeenden och praktiska åtgärder som avviker från vad officiell religion förkunnar eller etablerad vetenskap gör gällande.
 6. mörk energi

  mörk energi, i kosmologi en föreslagen energiform som är jämnt utspridd i hela universum och vars tyngdkraft, till skillnad mot vanliga energiformers, verkar frånstötande i stället för tilldragande.
 7. Blanka

  Blanka (Blanche) av Namur, död 1363, svensk och norsk drottning, dotter till greve Johan (Jean) av Namur.

 8. nittiotalet

  nittiotalet, dvs. 1890-talet, en av de decenniebeteckningar som länge har fått strukturera kronologin i svensk litteratur.
 9. Pesten

  Pesten, La Peste, roman av den franske författaren Albert Camus, utgiven 1947.

 10. inlärning

  inlärning, i vid mening den process hos människor och djur som i samspel med omvärlden aktivt upplever denna varvid upplevelser och erfarenheter påverkar beteendet och modifierar detta.