1. Julkalendern

  Julkalendern, årligen återkommande barnprogramserie i radio och TV.
 2. Leo Szilard

  Szilard, Leo, 1898–1964, ungersk-amerikansk fysiker, professor i biofysik vid University of Chicago från 1946.
 3. Pesten

  Pesten, La Peste, roman av den franske författaren Albert Camus, utgiven 1947.

 4. nittiotalet

  nittiotalet, dvs. 1890-talet, en av de decenniebeteckningar som länge har fått strukturera kronologin i svensk litteratur.
 5. inlärning

  inlärning, i vid mening den process hos människor och djur som i samspel med omvärlden aktivt upplever denna varvid upplevelser och erfarenheter påverkar beteendet och modifierar detta.
 6. kärnvapenstrategi.

  kärnvapenstrategi, militär strategi vilken omfattar planläggning av en kärnvapenarsenal som ett militärt medel för säkerhetspolitiska målsättningar.

 7. Expressen

  Expressen, liberal kvällstidning, utgiven i Stockholm av AB Kvällstidningen Expressen, dotterbolag till Bonnier AB.

 8. bergspredikan

  bergspredikan, Jesu tal på ett berg i Galileen enligt Matteusevangeliet 5–7.
 9. namnlängd

  namnlängd, almanackans namnlängd, ursprungligen de i den katolska kyrkan dyrkade helgonens namn vilkas minnesdagar utmärktes i almanackan.
 10. Elise Ottesen-Jensen

  Ottesen-Jensen, Elise, född Ottesen, 1886–1973, norsk-svensk sexualupplysare, från 1919 verksam i Sverige.