1. Albert Sandklef

  Sandklef (före 1929 Andersson), Albert, 1893–1990, etnolog, folklorist och museiman, chef för Varbergs museum 1921–61.
 2. Albert Spear Hitchcock

  Hitchcock, Albert Spear, 1865–1935, amerikansk botanist och taxonom, speciellt inriktad på gräs, professor vid Kansas State Agricultural College från 1892.
 3. Albert Engström

  Engström, Albert, född 12 maj 1869, död 16 november 1940, konstnär och författare, ledamot av Svenska Akademien från 1922.
 4. vindenergi

  vindenergi, rörelseenergin i vindarna.
 5. kubism

  kubism, modernistisk konstriktning vars första skede inföll åren 1907–14, kubismens s.k. heroiska epok, med Paris som centrum och Braque och Picasso som pionjärer.
 6. Albert Gleizes

  Gleizes, Albert, 1881–1953, fransk konstnär och konstskribent.
 7. relativitetsteorin

  relativitetsteorin, fysikalisk teori som beskriver rummets och tidens egenskaper.
 8. Tchad

  Tchad, stat i Centralafrika.

 9. social inlärning

  social inlärning, inlärning av sociala beteenden.
 10. Monaco

  Monaco, stat i Europa.