1. Svenska Dagbladet

  Svenska Dagbladet, SvD, obunden moderat daglig morgontidning, utgiven i Stockholm.

 2. Allan

  Allan, mansnamn av engelskt ursprung (engelsk stavning vanligen Alan), ytterst troligen keltiskt.
 3. Jan Allan

  Allan, Jan, född 1934, jazzmusiker (trumpetare).
 4. Allan Edwall

  Edwall, Allan, född 25 augusti 1924, död 7 februari 1997, skådespelare, regissör och författare.
 5. Julkalendern

  Julkalendern, årligen återkommande barnprogramserie i radio och TV.
 6. Fröken Julie

  Fröken Julie, drama av August Strindberg (1888); balett av Birgit Cullberg (1950) med musik av Ture Rangström.
 7. symfoni

  symfoni, verk för orkester, vanligen i flera satser.
 8. Allan Vougt

  Vougt, Allan, 1895–1953, publicist och politiker (socialdemokrat), statsråd 1945–51, riksdagsman 1929–48 (andra kammaren) och 1950–53 (första kammaren).
 9. namnlängd

  namnlängd, almanackans namnlängd, ursprungligen de i den katolska kyrkan dyrkade helgonens namn vilkas minnesdagar utmärktes i almanackan.
 10. musikvetenskap

  musikvetenskap, den vetenskapliga disciplin som har musik som forskningsområde.