1. detektivroman

  detektivroman, fiktionslitteratur vars främsta kännetecken är intrigens koncentration kring brottslighet, brotts begående och uppklarande av brott.

 2. Ove Allansson

  Allansson, Ove, 1932–2016, författare, medarbetare i fackförbundstidningen Sjömannen.
 3. Charles Baudelaire

  Baudelaire, Charles, född 9 april 1821, död 31 augusti 1867, fransk författare och kritiker.
 4. Stockholm

  Stockholm, kommun och huvudstad i Sverige, belägen kring Mälarens utlopp i Östersjön, Uppland och Södermanland (Stockholms län).

 5. löntagarfonder

  löntagarfonder, under 1984–92 kollektivt ägda och förvaltade investeringsfonder som finansierades med företagens vinster.

 6. jazz

  jazz, äldre stavning jass, term lanserad på 1910-talet som benämning på dans- och underhållningsmusik spelad av musiker från New Orleans.
 7. datortomografi

  datortomografi, DT, benämning på medicinska undersökningsmetoder som innebär datorstödd framställning av skiktbilder (se tomografi).
 8. Allan Holdsworth

  Holdsworth, Allan, 1946–2017, brittisk jazzmusiker (gitarrist).

 9. Allan Hernelius

  Hernelius, Allan, 1911–86, tidningsman och politiker (moderat).
 10. Allan Degerman

  Degerman, Allan, 1901–80, folkhögskolepedagog, fil. hedersdoktor 1975.