1. exillitteratur

    exillitteratur, omfattar främst skönlitterära verk av författare som tvingats lämna sitt hemland på grund av rasism eller förföljelse (politisk eller religiös).
  2. CIA

    CIA, Central Intelligence Agency, den amerikanska hemliga underrättelsetjänsten.