1. kameraindustri

  kameraindustri, företagssektor för produktion av optik, teknik och lagringsmedier för registrering av analog och digital bild och film.
 2. Birgitta Odén

  Odén, Birgitta, 1921–2016, historiker, professor i Lund 1965–87, akademiker i Finlands Akademi från 1990; dotter till Sven Odén, syster till Svante Odén.

 3. Johan Theorin

  Theorin, Johan, född 1963, författare och journalist.
 4. NK:s Textilkammare

  NK:s Textilkammare, avdelning vid NK, grundad 1936 och med Astrid Sampe som idérik och drivande chef från 1937.
 5. Aarne Ervi

  Ervi, Aarne, 1910–77, finländsk arkitekt, professors namn 1967.
 6. markkartering

  markkartering innebär att man genom jordanalyser söker fastställa kalk- och växtnäringstillståndet i en odlingsjord.
 7. Coordinator Arkitekter AB

  Coordinator Arkitekter AB, arkitektföretag i Stockholm, bildat 1978 genom sammanslagning av arkitektgrupperna ELLT och A4.

 8. Portugal

  Portugal, stat i sydvästra Europa.

 9. välfärd

  välfärd, mångtydigt begrepp som ursprungligen avsåg graden av medborgarnas välmående.

 10. Iittala Group Abp

  Iittala Group Abp, Helsingfors, finländskt designföretag inom bl.a. bruksföremål till hemmet baserade på modern skandinavisk design.