1. välfärd

  välfärd, mångtydigt begrepp som ursprungligen avsåg graden av medborgarnas välmående.

 2. Iittala Group Abp

  Iittala Group Abp, Helsingfors, finländskt designföretag inom bl.a. bruksföremål till hemmet baserade på modern skandinavisk design.
 3. Åbo

  Åbo, finska Turku, kommun och residensstad i Egentliga Finland (Västra Finlands län), Finland.

 4. Michigan

  Michigan, förkortat MI, delstat i Mellanvästern, USA.

 5. fantasy

  fantasy är en genre inom litteratur, film och annan konst.
 6. fornnordisk religion

  fornnordisk religion är ett namn för de religioner som fanns i Norden före kristendomen, alltså fram till cirka 1000-talet.

 7. elektronikindustri

  elektronikindustri, de delar av verkstadsindustrin som producerar dels den elektroniska basteknologins komponenter (bl.a. elektronrör, transistorer, chips, resistorer och kondensatorer), dels tillämpningar av denna teknologi på olika produktområden, såsom datorer och datautrustning, tele- och radiokommunikation, industriell processtyrning och automation, medicinsk utrustning och mätinstrument samt s.k. hem- eller konsumentelektronik (bl.a. radio, TV, bandspelare och video). För konsumentelektronik, se etermedieindustri.
 8. Mexiko

  Mexico, Mexico, stat i södra Nordamerika.

 9. Venedig

  Venedig, italienska Venezia, huvudort i regionen Veneto, nordöstra Italien.

 10. Lappland

  Lappland, landskap i Norrland.