1. bridge

  bridge är ett av världens mest utövade kortspel.
 2. guld

  guld, metalliskt grundämne, den första av människan kända metallen.

 3. segelsport

  segelsport, segling i tävlingsform.
 4. IT-branschen

  IT-branschen, informationsteknikbranschen, tillverkning av data- och kommunikationsprodukter, telekommunikationsindustri, datakonsult- och datorserviceverksamhet samt handel med dator- och kommunikationsprodukter. Även etermedieindustrin räknas normalt till IT-branschen.
 5. Svenska kyrkan

  Svenska kyrkan, evangeliskt-lutherskt trossamfund, nationalkyrka med viss relation till staten.

 6. möbler

  möbler, flyttbara eller väggfasta föremål avsedda för rumsinredning, såsom stolar, skåp, bord och sängar.
 7. glaskonst

  glaskonst, konstföremål av glas.
 8. industridesign

  industridesign, industriell formgivning, idé- och formskapande verksamhet för utveckling av industriprodukter anpassade till människa och miljö.

 9. Estland

  Estland, stat vid Östersjön.

 10. Norge

  Norge, stat i Nordeuropa.