1. alvar

  alvar är en landskapstyp som bara finns i Sverige och Estland.
 2. Thomas A. Edison

  Thomas Alva Edison var en självlärd amerikansk uppfinnare som levde från 1847 till 1931.
 3. Alvar Aalto

  Alvar Aalto var en finländsk arkitekt som var en av 1900-talets främsta.
 4. Alvastra pålbyggnad

  Alvastra pålbyggnad är ett byggnadsverk av trä från stenåldern som ligger i en myr i Östergötland.
 5. alv

  alv eller alf är en övernaturlig varelse i fornnordisk religion och folktro.
 6. grammofon

  grammofon är en anordning för uppspelning av ljud.

 7. övernaturliga väsen

  övernaturliga väsen är fantasivarelser som finns dels i folktron, dels i påhittade berättelser som folksagor.

 8. bibliotek

  bibliotek är en samling böcker.

 9. J.R.R. Tolkien

  J.R.R. Tolkien var en brittisk språkvetare och författare.
 10. funktionalism

  funktionalism, ofta kallad funkis, är en riktning inom arkitektur från 1930-talet och in i vår tid.