1. alvar

  al`var [långt sista a] subst. ~et äv. ~en ORDLED: alv-ar-et
  Svensk ordbok
 2. alv

  2alv se alf
  Svensk ordbok
 3. alv

  1alv subst. ~en ORDLED: alv-en
  Svensk ordbok
 4. svartalf

  svart`alf äv. svart`alv subst. ~en ~er ORDLED: svart--alf-en, svart--alv-en
  Svensk ordbok
 5. alveolar

  2alveola´r subst. ~en ~er ORDLED: alve-ol-ar-en
  Svensk ordbok
 6. vitalf

  vi`talf äv. vi`talv subst. ~en ~er ORDLED: vit--alf-en, vit--alv-en
  Svensk ordbok
 7. mörkalf

  mör`kalf äv. mör`kalv subst. ~en ~er ORDLED: mörk--alf-en, mörk--alv-en
  Svensk ordbok
 8. ljusalf

  lju`salf äv. lju`salv subst. ~en ~er ORDLED: ljus--alf-en, ljus--alv-en
  Svensk ordbok
 9. alveol

  alveol [-å´l] subst. ~en ~er ORDLED: alve-ol-en
  Svensk ordbok
 10. alveolar

  1alveola´r adj. ~t ORDLED: alve-ol-ar
  Svensk ordbok