1. paradigm

  paradigm, efter Thomas Kuhn benämning på det mönster som styr vetenskapligt tänkande.
 2. Jan Ámos Komenský

  Komenský, Jan Ámos, tjeckisk pedagog, se Johann Amos Comenius.
 3. beslutsteori

  beslutsteori är olika teorier kring hur beslut fattas. De kan indelas i normativa teorier och deskriptiva teorier.
 4. beteendeekonomi

  beteendeekonomi, engelska behavioral economics, inriktning inom nationalekonomi där psykologiska och sociala faktorers effekter på människors ekonomiska beteende analyseras, ofta med experimentell metod.

 5. genreanalys

  genreanalys, en folkloristisk arbetsmetod.

 6. socialekologi

  socialekologi, den del av humanekologin som tillhör sociologin.
 7. filistéer

  filistéer (av hebreiska pelištim), forntida folkgrupp av troligen indoeuropeiskt ursprung.
 8. Daniel Kahneman

  Kahneman, Daniel, född 1934, israelisk och amerikansk psykolog, professor vid Princeton University, New Jersey, USA.
 9. Junior Wells

  Wells, Junior, egentligen Amos Blackmore, 1934–98, amerikansk bluessångare, munspelare och låtskrivare.
 10. profetböcker

  profetböcker, sexton böcker i Gamla Testamentet som innehåller utsagor av profeter: de tre stora profeterna Jesaja, Jeremia och Hesekiel, de tolv mindre profeterna Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Mika, Nahum, Habackuk, Sefanja, Haggai, Sakarja och Malaki samt den apokalyptiske Daniel (se respektive bok och jämför profet).