1. Bibeln

  Bibeln, ursprungligen ett ord som betecknar en boksamling, så småningom med betydelsen en samling skrifter som tillmäts speciell auktoritet och helgd.
 2. Olli Lyytikäinen

  Lyytikäinen, Olavi ( Olli), 1949–87, finländsk tecknare och akvarellist, medlem av gruppen Skördemännen.
 3. Tolvprofetboken

  Tolvprofetboken, sammanfattande benämning på de tolv kortare profetskrifterna i Gamla Testamentet, även kallade ”de mindre profeterna”, nämligen Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Mika, Nahum, Habackuk, Sefanja, Haggai, Sakarja, Malaki.
 4. chassidism

  chassidism, chasidism, hassidism, hasidism, ett par fromhetsriktningar inom judendomen.
 5. Ekudden

  Ekudden, fi. Tamminiemi, villa i Mejlans, 5 km från Helsingfors centrum, Finland.
 6. Claes Grundström

  Grundström, Claes Axel Amos, 1844–1925, arkitekt, professor vid Konstakademien 1883–1912.
 7. Betel

  Betel, ort 17 km norr om Jerusalem, nuvarande byn Betin.
 8. Svenska Teatern

  Svenska Teatern, Helsingfors, sedan 1916 Finlands svenskspråkiga nationalscen.

 9. Benoît Hamon

  Hamon, Benoît, född 1967, fransk politiker (socialist), europaparlamentariker 2004–09, utbildnings-och forskningsminister 2012–14.

 10. Nigeria

  Nigeria, stat i Västafrika, vid Guineabukten.