1. Armenien

  Armenien, stat i Sydkaukasien, västra Asien.

 2. didaktik

  didaktik, läran om undervisning; undervisningens och inlärningens teori och praktik.
 3. Afrika

  Afrika, jordens näst största världsdel.

 4. ammoniak

  ammoniak [amo`- el. amo´-] subst. ~en ORDLED: amm-oni-ak-en
  Svensk ordbok
 5. ammonium

  ammonium [amo`- el. amo´-] subst. ammoniet el. ~et ORDLED: amm-oni-um-et
  Svensk ordbok
 6. dynamometer

  dynamome´ter subst. ~n dynamometrar ORDLED: dyn-amo--metr-ar
  Svensk ordbok