1. Anders Nygren

  Nygren, Anders, född 15 november 1890, död 20 oktober 1978, teolog och kyrkoman, professor i systematisk teologi i Lund 1924–48, biskop i Lunds stift 1949–58.
 2. Anders Gärderud

  Anders Gärderud var på 1970-talet Sveriges främste löpare på sträckor från 1 500 till 5 000 meter och samtidigt världens bäste på 3 000 meter hinder.
 3. Anders Igel

  Igel, Anders, född 1951, civilingenjör och civilekonom.
 4. Anders Ekborg

  Ekborg, Anders, född 1960, skådespelare och musikalartist, son till Lars Ekborg, bror till Dan Ekborg.

 5. Anders Fryxell

  Fryxell, Anders, 1795–1881, historiker, skolman, prost i Sunne från 1836, professors namn 1833, invald i Svenska Akademien 1840; jämför släktartikel Fryxell.
 6. Anders Ångström

  Ångström, Anders Jonas, 1814–74, fysiker, astronomie observator i Uppsala 1843, professor där i fysik 1858–74, en av den spektroskopiska vetenskapens grundare; jämför släktartikel Ångström.
 7. Anders Persson

  Persson, Anders, född 1953, radiolog, verksam vid Linköpings universitet.
 8. Anders Glenmark

  Glenmark, Anders, född 1953, musiker, brorson till Bruno Glenmark.
 9. Anders Nohrborg

  Nohrborg, Anders, 1725–67, präst, pastorsadjunkt vid Finska församlingen i Stockholm från 1754, e.o. hovpredikant från 1765.
 10. Anders Dahlström

  Dahlström, Carl Andreas ( Anders), 1806–69, målare och litograf.