1. Angelica

  Angelica, det vetenskapliga namnet på ett växtsläkte med ca 50 arter, bl.a. kvanne och strätta.
 2. Angelica Bengtsson

  Bengtsson, Angelica, född 1993, stavhoppare.

 3. Angelica Catalani

  Catalani, Angelica, 1780–1849, italiensk sångerska (sopran).
 4. Angelica Kauffmann

  Kauffmann, Angelica, 1741–1807, schweizisk konstnär.
 5. Johann Joachim Winckelmann

  Winckelmann, Johann Joachim, född 9 december 1717, död 8 juni 1768, tysk konsthistoriker, nyantikens grundläggande teoretiker och kännare av klassisk konst.
 6. kvanne

  kvanne, Angelica archangelica, art i familjen flockblomstriga växter.
 7. Ari Behn

  Behn, Ari, född 1972, norsk författare och designer.

 8. Manoel de Oliveira

  Oliveira, Manoel de, 1908–2015, portugisisk filmregissör.

 9. Angelika

  Angelika, kvinnonamn, av latinets angelica ’den änglalika’.
 10. valeriansyror

  valeriansyror, pentansyror,
  C 4H 9COOH, mättade alifatiska karboxylsyror med fem kolatomer.