1. snö

  snö, nederbörd som består av iskristaller. Dessa kan ha olika former beroende på temperatur och luftfuktighet, till exempel nålar, prismor eller stjärnor.

 2. ackumulation

  ackumulation, i nationalekonomin vanligen kortform för kapitalackumulation, kapitaltillväxt eller nettoinvestering i realkapital.
 3. Kussmauls andning

  Kussmauls andning, Kussmaulandning, andningsrubbning som förekommer vid anhopning av sura ämnesomsättningsprodukter i kroppen (metabolisk acidos), t.ex. vid diabeteskoma.
 4. astma

  astma, asthma bronchiale, bronkialastma, sjukdom vars huvudsymtom är återkommande attacker av andningssvårigheter, pipande eller väsande andning, känsla av trånghet i bröstet samt hosta.
 5. ackumulation

  ackumulation betyder ’anhopning’ eller ’något lagt på hög’.
 6. förlängda märgen

  förlängda märgen, medulla oblongata , den koniskt formade delen av hjärnstammen mellan hjärnbryggan och ryggmärgen.
 7. aggregat

  aggregat, anhopning, sammangyttring, helhet som bildas genom förening av (ofta olikartade) element – term i statistik och nationalekonomi.
 8. retikulära systemet

  retikulära systemet (nylat. reticularis, se vidare reticulum), formatio reticularis, retikulära aktiveringssystemet, RAS, anhopning av nervceller i centrala, basala delar av storhjärnan och i hjärnstammen, vilka med sina utskott bildar ett tätt nätverk.
 9. thymus

  thymus, tymus. bräss, organ med betydelse för immunförsvaret, hos människan beläget bakom bröstbenet.
 10. flock

  flock, stöv , oordnad anhopning av fibrer som erhållits som avfall vid t.ex. kardning, spinning och ruggning.