1. syndrom

  syndrom, symtomkomplex, en grupp av sjukdomssymtom som hör ihop och som uppträder tillsammans hos en och samma patient mer frekvent än som kan förklaras av slumpen.
 2. kluster

  kluster, anhopning av ett antal vanligtvis lika atomer eller molekyler sammanhållna av elektrostatiska eller kovalenta bindningar eller van der Waals-bindningar.
 3. flock

  flock, stöv , oordnad anhopning av fibrer som erhållits som avfall vid t.ex. kardning, spinning och ruggning.
 4. Kapitalet

  Kapitalet, tyska Das Kapital, Karl Marx huvudarbete.
 5. laktatacidos

  laktatacidos (av laktat, se laktater, och latin acidus ’sur’, ’skarp’), laktacidos, tillstånd med ökad surhetsgrad (lågt pH) i kroppen, till följd av anhopning av stora mängder mjölksyra (laktat).
 6. ackumulation

  ackumulation, i geologin avsättning av material genom olika sedimentationsprocesser.
 7. nucleus

  nucleus, kärna, anhopning av nervceller i hjärnan, synlig som en grå bildning, t.ex. nucleus caudatus.
 8. kolinerga substanser

  kolinerga substanser, kolinergika, ämnen, bl.a. läkemedel, som i sig själva åstadkommer sådana effekter som normalt utövas av signalsubstansen acetylkolin.
 9. kakofoni

  kakofoni, missljud, disharmoni.
 10. tonsill

  tonsill, tonsilla, mandel, anatomisk term för anhopning av lymfatisk vävnad, t.ex. gomtonsillen, tonsilla palatina, i munhålans slemhinna och svalgtonsillen, tonsilla pharyngea, i svalgets slemhinna bakom näshålan.