1. Anita Gradin

  Gradin, Anita, född 1933, politiker (socialdemokrat), Sveriges första ledamot i Europeiska kommissionen 1995–99.
 2. Anita Jacobson-Widding

  Jacobson-Widding, Anita, född Tarelius, 1934–2012, kulturantropolog, professor i etnologi, särskilt utomeuropeisk, vid Uppsala universitet från 1976.
 3. Anita Eklund Lykull

  Eklund Lykull, Anita, född 1942, författare.
 4. S.S. Wilson

  Wilson, S.S., pseudonym för Anita Halldén.
 5. Det ljuva livet

  Det ljuva livet, originaltitel La dolce vita, italiensk film i regi av Federico Fellini (premiär 1960).
 6. förbränning

  förbränning, exoterm kemisk reaktion där ett brännbart ämne (kol, väte, svavel, fosfor etc.) förenar sig med syre till en förbränningsprodukt (rökgas).
 7. kvävegödselmedel

  kvävegödselmedel, kvävehaltiga växtnäringsämnen för användning i jord-, trädgårds- och skogsbruk samt för krukväxter m.m.
 8. Peter Weiss

  Weiss, Peter, född 8 november 1916, död 10 maj 1982, tysk- och svenskspråkig författare och konstnär, bror till Alexander Weiss.

 9. reningsverk

  reningsverk, avloppsreningsverk, anläggning för rening av avloppsvatten.
 10. Annette

  Annette, även Anette, kvinnonamn, fransk diminutivform av Anna.