1. Anjan

  Anjan, sjö i västra Jämtland, nära gränsen till Norge.
 2. Anjalankoski

  Anjalankoski, f.d. kommun i Kymmenedalen, Finland.
 3. Anjans fjällstation

  Anjans fjällstation, fjällstation i västra Jämtland; för belägenhet se landskapskarta Jämtland.
 4. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 5. Libanon

  Libanon, stat i Mellanöstern.

 6. zink

  zink är en blåvit, ganska mjuk metall.
 7. material

  material, i den vanligaste betydelsen materia med fast form som kan användas för tillverkning av byggnader, maskiner, fordon, apparater, konstverk m.m.
 8. gruva

  gruva, arbetsplats för brytning av malmer (mineral) ovan eller under jord, ofta kombinerad med ett mineralberedningsverk, där malmen renas till koncentrat (slig, pellets) för vidare transport till smältverk.
 9. kolfiberkomposit

  kolfiberkomposit, kompositmaterial bestående av kolfiberarmerad plast.
 10. Björn Borg

  Borg, Björn, född 6 juni 1956, tennisspelare.