1. Anjan

  Anjan, sjö i västra Jämtland, nära gränsen till Norge.
 2. Anjalankoski

  Anjalankoski, f.d. kommun i Kymmenedalen, Finland.
 3. Libanon

  Libanon, stat i Mellanöstern.

 4. Anjans fjällstation

  Anjans fjällstation, fjällstation i västra Jämtland; för belägenhet se landskapskarta Jämtland.
 5. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 6. gruva

  gruva, arbetsplats för brytning av malmer (mineral) ovan eller under jord, ofta kombinerad med ett mineralberedningsverk, där malmen renas till koncentrat (slig, pellets) för vidare transport till smältverk.
 7. material

  material, i den vanligaste betydelsen materia med fast form som kan användas för tillverkning av byggnader, maskiner, fordon, apparater, konstverk m.m.
 8. kolfiberkomposit

  kolfiberkomposit, kompositmaterial bestående av kolfiberarmerad plast.
 9. Björn Borg

  Borg, Björn, född 6 juni 1956, tennisspelare.
 10. Ingemar Stenmark

  Stenmark, Ingemar, född 18 mars 1956, utförsåkare på skidor.