1. Annika

  Annika, kvinnonamn, tysk diminutivform av Anna (’lilla Anna’).
 2. parasport

  parasport, tidigare handikappidrott, motions- och tävlingsidrott för rörelsehindrade, synskadade, utvecklingsstörda och döva.

 3. Anne Frank

  Frank, Annelies Marie (Anne), 1929–45, tysk judisk flicka, känd för sin dagbok.

 4. kärlek

  kärlek beskrivs av de flesta människor som en varm och intensiv känsla av ömhet, omtänksamhet och känslomässig närhet som kan, men inte behöver, vara förknippad med sexuell åtrå.
 5. Per Arthur Segerström

  Segerström, Per Arthur, född 1952, dansare. Efter utbildning vid Kungl.
 6. allergi

  allergi, egentligen ’förändrad reaktivitet’, symtom eller sjukdom som beror på en viss form av överkänslighet, nämligen sådan som beror på att immunsystemet reagerar onormalt mot ett visst (eller flera) främmande ämne ( allergen).
 7. Cletus Nelson Nwadike

  Nwadike, Cletus Nelson, född 1966 i Nigeria, författare.
 8. Bodil Mårtensson

  Mårtensson, Bodil, född Carlsson 1952, författare.
 9. Ainbusk

  Ainbusk, Ainbusk Singers, musikteater- och vokalgrupp från När på Gotland, bildad 1983 av systrarna Marie Nilsson (född 1961) och Josefin Nilsson (1969–2016) samt Annelie Roswall (född Karlsson 1964) och Birgitta Jakobsson (född 1962).

 10. litteraturvetenskap

  litteraturvetenskap, den forskning vars föremål är litteraturen och den litterära processen, dvs. den litterära textens tillkomst, utformning, spridning, mottagande, verkan och värdering.