1. Arbetarskyddsstyrelsen

  Arbetarskyddsstyrelsen, ASS, tidigare den centrala myndigheten för arbetarskyddsfrågor.
 2. Lunds domkyrka

  Lunds domkyrka, Nordens största och bäst bevarade romanska kyrkobyggnad.

 3. ASS

  ASS, förkortning för Arbetarskyddsstyrelsen.
 4. Assens

  Assens, kommun i Region Syddanmark, Danmark.

 5. Lindbeckkommissionen

  Lindbeckkommissionen, egentligen Ekonomikommissionen, kommission under ledning av Assar Lindbeck som i samband med övergången till en flytande växelkurs 1992 fick i uppdrag av Finansdepartementet att komma med förslag om den ekonomiska politikens utformning i ett medellångt perspektiv.
 6. Fyn

  Fyn, ö mellan Jylland och Själland, Danmark; 2 989 km 2, 456 128 invånare (2013).
 7. Antonín Dvořák

  Dvořák, Antonín, född 8 september 1841, död 1 maj 1904, tjeckisk tonsättare.
 8. Osvald

  Osvald, mansnamn som motsvarar det fornvästnordiska Osvaldr (sidoform till Ásvaldr, av áss ’gud’ och leden - valdr ’härskare’).
 9. sestertie

  sestertie (latin sestertius, av semis tertius ’halv tredje’, dvs. 2½), romerskt mynt.
 10. klarinett

  klarinett, träblåsinstrument med övervägande cylindrisk borrning och munstycke med enkelt rörblad, fäst på undersidan av munstycket.