1. Osvald

  Osvald, mansnamn som motsvarar det fornvästnordiska Osvaldr (sidoform till Ásvaldr, av áss ’gud’ och leden - valdr ’härskare’).
 2. Eskil

  Eskil, död 1181 eller 1182, ärkebiskop av Lund.
 3. ass

  ass subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ass-et
  Svensk ordbok
 4. troyska ass

  troyska ass (efter staden Troyes i Frankrike), viktenhet för mynt, se ass.
 5. Årets idrottsutövare

  Årets idrottsutövare, utmärkelse som i regel utdelas efter beslut av expertjury eller genom omröstning bland tidningars, radio- eller TV-stationers publik.

 6. tonnamn

  tonnamn, musikterm.
 7. medicinalvikt

  medicinalvikt, apoteksvikt, vikt inom ett viktsystem för läkemedel som har använts i Sverige och har haft motsvarighet i andra länder.
 8. flat

  flat, engelskspråkig benämning dels på förtecknet ♭, dels på en ton som sänkts med ett halvt tonsteg, t.ex. a flat=ass.
 9. klarinett

  klarinett, träblåsinstrument med övervägande cylindrisk borrning och munstycke med enkelt rörblad, fäst på undersidan av munstycket.
 10. Tobias Michael Carel Asser

  Asser, Tobias Michael Carel, 1838–1913, nederländsk rättsvetenskapsman, professor vid Amsterdams universitet 1862–93, från 1893 medlem av statsrådet (ett högsta rådgivande organ vid sidan av ministären).