1. Waldorf Astor

  Astor, Waldorf, från 1919 Viscount Astor of Hever Castle (Lord Astor), 1879–1952, brittisk politiker (konservativ) och tidningsman; jämför släktartikel Astor.
 2. Asta Wickman

  Wickman, Asta, 1895–1983, översättare.
 3. Nancy Astor

  Astor, Lady Nancy Witcher, född Langhorne, 1879–1964, brittisk politiker (konservativ).
 4. Ásta Sigurðardóttir

  Sigurðardóttir, Ásta, 1930–71, isländsk författare och konstnär.
 5. Mary Astor

  Astor, Mary, egentligen Lucille Vasconcellos Langhanke, 1906–87, amerikansk skådespelerska.
 6. astat

  asta´t subst., ingen böjning, n-genus ORDLED: a-stat
  Svensk ordbok
 7. Friedrich Ast

  Ast, Friedrich, 1778–1841, tysk filolog och filosof, professor i klassisk litteratur i Landshut från 1805 och i München (sedan universitetet flyttats dit) från 1826.
 8. Asta Ekenvall

  Ekenvall, Astrid ( Asta), född Hammarberg, 1913–2001, idé- och lärdomshistoriker, förste bibliotekarie vid Göteborgs universitetsbibliotek 1968–78, fil. hedersdr 1972, professors namn 1993.
 9. aster

  as´ter subst. ~n astrar ORDLED: astr-ar
  Svensk ordbok
 10. William Waldorf Astor

  Astor, William Waldorf, från 1917 Viscount Astor of Hever Castle (Lord Astor), 1848–1919, amerikansk-brittisk affärs- och tidningsman; jämför släktartikel Astor.