1. gymnastik

  gymnasti´k subst. ~en ORDLED: gymn-ast-ik-en
  Svensk ordbok
 2. förnäm

  förnä´m adj. ~t, kompar. ~are, superl. ~st äv. ~ast ORDLED: för-näm
  Svensk ordbok
 3. lycklig

  lyck`lig adj. ~t ORDLED: lyck-lig
  Svensk ordbok
 4. hastig

  has`tig adj. ~t ORDLED: hast-ig
  Svensk ordbok
 5. härlig

  hä`rlig adj. ~t ORDLED: här-lig
  Svensk ordbok
 6. mörk

  mörk adj. ~t
  Svensk ordbok
 7. eländig

  eländig [e`- el. -än´-] adj. ~t ORDLED: e-länd-ig
  Svensk ordbok
 8. klok

  klok adj. ~t
  Svensk ordbok
 9. arg

  arg [-j] adj. ~t
  Svensk ordbok
 10. senast

  se`nast adv., superl. ORDLED: sen-ast
  Svensk ordbok