1. halogener

  halogener, sammanfattande namn på de fem grundämnena i periodiska systemets grupp 17 (VII B): fluor, klor, brom, jod och astat.

 2. trädgårdsaster

  trädgårdsaster, Callistephus chinensis (syn.
 3. brittsommaraster

  brittsommaraster, Aster amellus, art i familjen korgblommiga växter.
 4. strandaster

  strandaster, Aster tripolium, art i familjen korgblommiga växter.
 5. komparation

  komparation, en böjningskategori hos flertalet adjektiv samt hos vissa adverb och pronomen med graderbar betydelse.
 6. eka-

  eka- användes av Dmitrij Mendelejev som förstavelse i betydelsen ’det första efter’, när han med eka-aluminium, eka-bor och eka-kisel provisoriskt namngav de tre grundämnen, vilkas existens och egenskaper han förutsåg 1871.
 7. Maritta Marke

  Marke, Maritta, egentligen Asta Svensson-Thylefeldt , 1906–83, operett- och revyartist.
 8. gullborste

  gullborste, Aster linosyris, art i familjen korgblommiga växter.
 9. asterisk

  asterisk, tecken i form av en stjärna (*) som i en text markerar hänvisning till en not; numera oftast ersatt av en upphöjd (exponerad) siffra.
 10. Urban Gad

  Gad, Urban, 1879–1947, dansk filmregissör.