1. Auger-effekt

  Auger-effekt , atomär effekt, upptäckt av Pierre Auger 1925.
 2. Pierre Auger

  Auger, Pierre, 1899–1993, fransk fysiker och forskningsadministratör, professor vid Sorbonne 1937–69.
 3. Augerum

  Augerum, f.d. församling i Karlskrona kommun, Blekinge (Blekinge län).
 4. Pierre François Charles Augereau

  Augereau, Pierre François Charles, 1757–1816, fransk militär.
 5. Marc Augé

  Augé, Marc, född 1935, fransk socialantropolog, knuten till École des Hautes Études en Sciences Sociales i Paris.
 6. SAM

  SAM (engelska scanning Auger microscope), elektronmikroskop där man utnyttjar från provet utsända Auger-elektroner.
 7. Carl August Cederborg

  Cederborg, Carl August, 1849–1933, tidningsman och författare.
 8. äkta förgätmigej

  äkta förgätmigej, förgätmigej, Myosotis scorpioides (synonym Myosotis palustris), art i familjen strävbladiga växter.
 9. dansnotation

  dansnotation, olika sätt att nedteckna dans.

 10. autojonisation

  autojonisation, självjonisation , atomär process där en atom (jon) i ett exciterat tillstånd övergår till ett joniserat (högre joniserat) tillstånd genom utsändande av en elektron, s.k. strålningslös övergång.