1. Halleys komet

  Halleys komet, egentligen 1P/Halley, historiens mest framträdande komet, vilken har observerats vid varje passage i solens närhet sedan 240 f.Kr.
 2. Marie Takvam

  Takvam, Marie, 1926–2008, norsk författare.
 3. första världskriget

  första världskriget, krig 1914–18 mellan å ena sidan Tyskland och Österrike–Ungern, till vilka även Turkiet och Bulgarien anslöt sig (centralmakterna) och å andra sidan Frankrike, Ryssland och Storbritannien (trippelententen) jämte Serbien samt senare Japan, Italien, Rumänien och USA jämte ett mycket stort antal andra stater.
 4. andra världskriget

  andra världskriget, krig 1939–45 mellan Tyskland, Italien, Japan och deras bundsförvanter (axelmakterna) på den ena sidan och Storbritannien, Frankrike, USA, Sovjetunionen och deras bundsförvanter (de allierade) på den andra sidan.
 5. Telefos

  Telefos (grekiska Tēlephos), i grekisk myt son till Herakles och Athena Aleas prästinna Auge i Arkadien.
 6. Eugen d’Albert

  d’Albert, Eugène ( Eugen), 1864–1932, tysk tonsättare och pianist.
 7. Gustaf Werner

  Werner, Gustaf, 1859–1948, affärsman, textilmagnat.
 8. fotoelektronspektroskopi

  fotoelektronspektroskopi omfattar flera spektroskopiska tekniker i vilka rörelseenergin mäts hos elektroner som frigörs från prover som utsätts för elektromagnetisk (röntgen-, UV-, synkrotron-, laser-), elektron- eller jonstrålning; se bild 1.
 9. elektronspektroskopi

  elektronspektroskopi, spektroskopi som bygger på analys av intensitetsfördelningen som funktion av kinetiska energin (rörelseenergin) hos elektroner vilka lämnar ett prov.
 10. elektronmikroskop

  elektronmikroskop, en grupp av instrument som på olika sätt kan avbilda föremål i mycket stark förstoring.