1. dansnotation

  dansnotation, olika sätt att nedteckna dans.

 2. Stefan Zweig

  Zweig, Stefan, född 28 november 1881, död 23 februari 1942, österrikisk författare.
 3. meteorström

  meteorström, ström av interplanetära stoftkorn, meteoroider, som kretsar kring solen i likartade banor.
 4. SAM

  SAM (engelska scanning Auger microscope), elektronmikroskop där man utnyttjar från provet utsända Auger-elektroner.
 5. James W Cronin

  Cronin, James Watson, 1931–2016, amerikansk fysiker, professor vid Princeton University 1965–71 och vid University of Chicago från 1971.

 6. Carl August Cederborg

  Cederborg, Carl August, 1849–1933, tidningsman och författare.
 7. norska

  norska, nationalspråk i Norge och modersmål för de flesta norska medborgare (4,2 miljoner, 2006).
 8. balett

  balett, teatertyp som omfattar dans, musik, scenografi och ljus.
 9. autojonisation

  autojonisation, självjonisation , atomär process där en atom (jon) i ett exciterat tillstånd övergår till ett joniserat (högre joniserat) tillstånd genom utsändande av en elektron, s.k. strålningslös övergång.
 10. Eugen d’Albert

  d’Albert, Eugène ( Eugen), 1864–1932, tysk tonsättare och pianist.