1. autojonisation

  autojonisation, självjonisation , atomär process där en atom (jon) i ett exciterat tillstånd övergår till ett joniserat (högre joniserat) tillstånd genom utsändande av en elektron, s.k. strålningslös övergång.
 2. Eugen d’Albert

  d’Albert, Eugène ( Eugen), 1864–1932, tysk tonsättare och pianist.
 3. Gustaf Werner

  Werner, Gustaf, 1859–1948, affärsman, textilmagnat.
 4. elektronmikroskop

  elektronmikroskop, en grupp av instrument som på olika sätt kan avbilda föremål i mycket stark förstoring.
 5. Christine Schäfer

  Schäfer, Christine, född 1965, tysk operasångerska (sopran).

 6. Lantförsvarsdepartementet

  Lantförsvarsdepartementet tillkom vid departementalreformen 1840 som en del av Kungl. Majt:s kansli.
 7. augit

  augit, vanligen mörkgrönt eller svart mineral.
 8. Yoko Tawada

  Tawada, Yoko, född 1960, japansk-tysk författare.
 9. Günter Herburger

  Herburger, Günter, född 1932, tysk författare.
 10. Sjöförsvarsdepartementet

  Sjöförsvarsdepartementet, statsdepartement som tillkom vid departementalreformen 1840 som en del av Kungl. Maj:ts kansli.