1. balett

  balett, teatertyp som omfattar dans, musik, scenografi och ljus.
 2. folkomröstning

  folkomröstning, referendum, omröstning vari medborgarna direkt tar ställning i en politisk sakfråga.

 3. inauguration

  inauguration [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: in-aug-ur-at-ion-en
  Svensk ordbok
 4. augur

  augu´r subst. ~en ~er ORDLED: aug-ur-en
  Svensk ordbok
 5. inaugurera

  inaugure´ra verb ~de ~t ORDLED: in-aug-ur-er-ar SUBST.: inaugurerande, inaugurering; inauguration
  Svensk ordbok
 6. augment

  augmen´t subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: aug-ment-et
  Svensk ordbok