1. existentialism

  existentialism, en modern livstolkning som uppstått i gränslandet mellan filosofi, diktning och religion.
 2. folkmord

  folkmord, genocidium, internationellt straffrättsligt begrepp som introducerades efter andra världskriget.
 3. dödshjälp

  dödshjälp, barmhärtighetsdödande, eutanasi, benämningar på åtgärder som påskyndar dödens inträde hos en svårt sjuk person.
 4. diskriminering

  diskriminering, särbehandling (av individer eller grupper) vilken innebär ett avsteg från principen att lika fall skall behandlas lika.
 5. kortslutning

  kortslutning, hopkoppling av spänningsförande ledningar i en elektrisk krets varvid en del av kretsen förbikopplas.
 6. Cypern

  Cypern, ö i nordöstra Medelhavet.

 7. mened

  mened är ett brott som innebär att man avsiktligt ljuger eller inte säger hela sanningen i domstolen.
 8. rymdåldern

  rymdåldern, populär benämning på den epok som inleddes 4 oktober 1957, då uppsändningen av den första konstgjorda jordsatelliten, Sputnik (som vägde 84 kg), genomfördes i Sovjetunionen.

 9. övernaturliga väsen

  övernaturliga väsen, supranormala väsen, fantasiskapelser som återfinns i folktron i alla kulturer och utgör en väsentlig del av denna.

 10. desinformation

  desinformation, spridning av (särskilt avsiktligt) felaktig information.