1. hybrid

  hybrid, bastard, avkomma från individer med olika arvsanlag, vanligen olika arter.
 2. Edmund Burke

  Burke, Edmund, född 1 januari (12 januari enligt nya stilen) 1729, död 9 juli (nya stilen) 1797, brittisk politiker, skriftställare och filosof.
 3. Huang He

  Huang He, Huang Ho, Gula floden, flod i Kina; 5 460 km lång, 752 440 km2 avrinningsområde.
 4. anorexi

  anorexi, aptitlöshet, vanlig vid olika kroppsliga sjukdomar och psykiska störningar.
 5. hav

  hav, det sammanhängande vattenområde som omger jordens kontinenter, vanligtvis synonymt med världshavet eller oceanerna.
 6. Wikipedia

  Wikipedia är ett internationellt uppslagsverk på internet. Uppslagsverket finns på olika språk, till exempel engelska, spanska, franska, polska, japanska och svenska.

 7. abort

  abort innebär att avbryta en graviditet.
 8. transformation

  transformation, ärftlig förändring som betingas av införsel i en cell av främmande DNA som inkorporeras i mottagarcellens arvsmassa.
 9. genteknik

  genteknik, genetisk ingenjörskonst, teknik som möjliggör ingrepp i genomet (arvsmassan) hos levande organismer.
 10. identifikation

  identifikation (jämför franska identification, av identifier, av medeltidslat. identifico ’identifiera’), som psykologisk term den oftast omedvetna process genom vilken man övertar normer, språk, åtbörder m.m. från någon annan, vanligen en förälder eller annan auktoritet, t.ex. en referensgrupp.