1. genteknik

  genteknik, genetisk ingenjörskonst, teknik som möjliggör ingrepp i genomet (arvsmassan) hos levande organismer.
 2. identifikation

  identifikation (jämför franska identification, av identifier, av medeltidslat. identifico ’identifiera’), som psykologisk term den oftast omedvetna process genom vilken man övertar normer, språk, åtbörder m.m. från någon annan, vanligen en förälder eller annan auktoritet, t.ex. en referensgrupp.
 3. transduktion

  transduktion, överföring av DNA från en bakteriecell till en annan med hjälp av ett virus som fungerar som bärare.
 4. kvantmekanik

  kvantmekanik, kvantteori, kvantummekanik, kvantumteori, teorin för det system av naturlagar som har upptäckts vid studiet av mikroskopiska system som molekyler, atomer, atomkärnor och elementarpartiklar.
 5. metakognition

  metakognition, medvetenhet om eller förståelse av den kunskap man har, en förståelse som kan komma till uttryck antingen genom effektiv användning av kunskapen eller genom förmåga att verbalt beskriva den.
 6. etnisk rensning

  etnisk rensning, tvångsmässig fördrivning av en befolkningsgrupp från ett geografiskt område.
 7. anorexia nervosa

  anorexia nervosa, ordagrant ’nervös aptitlöshet’.
 8. entartete Kunst

  entartete Kunst, beteckning använd av nazisterna i 1930-talets Tyskland för att misstänkliggöra vissa moderna konstriktningar, särskilt expressionistisk och abstrakt konst.
 9. information

  information är det innehåll eller de meddelanden som överförs vid kommunikation.

 10. experimentell filosofi

  experimentell filosofi, praktisk filosofisk disciplin som kombinerar teori och empiri.