1. resultat

  resulta´t subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: re-sult-at-et
  Svensk ordbok
 2. hack

  1hack subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: hack-et
  Svensk ordbok
 3. vänster

  1vän´ster adj., best. f. och plur. vänstra
  Svensk ordbok
 4. blind

  blind adj. blint
  Svensk ordbok
 5. trampa

  2tram`pa verb ~de ~t ORDLED: tramp-ar SUBST.: trampande, trampning; 1tramp
  Svensk ordbok
 6. grad

  1grad subst. ~en ~er [gra`d- äv. gra´d-] ORDLED: grad-en
  Svensk ordbok
 7. öppen

  öpp`en adj. öppet öppna ORDLED: öppn-are
  Svensk ordbok