1. metakognition

  metakognition, medvetenhet om eller förståelse av den kunskap man har, en förståelse som kan komma till uttryck antingen genom effektiv användning av kunskapen eller genom förmåga att verbalt beskriva den.
 2. ekonomistyrning

  ekonomistyrning, ekonomisk styrning, financial control, management control, avsiktlig påverkan av ett företags verksamhet och dess befattningshavare i avsikt att nå vissa ekonomiska mål.
 3. Herakleitos

  Herakleitos, grekiska Herakleitos, född ca 540, död ca 480 f.Kr., grekisk filosof, från Efesos.

 4. anorexia nervosa

  anorexia nervosa, ordagrant ’nervös aptitlöshet’.
 5. information

  information är det innehåll eller de meddelanden som överförs vid kommunikation.

 6. biologisk krigföring

  biologisk krigföring, B-krigföring , innebär att biologiska stridsmedel, främst sjukdomsalstrande mikroorganismer, bakterier, virus och svampar, avsiktligt sprids för att vålla skada och sjukdom bland människor, djur eller växter.
 7. sic

  sic, så.
 8. deprivation

  deprivation, deprivering, undandragande eller undanhållande av stimulering som är av väsentlig betydelse för människans utveckling, välbefinnande och funktionsförmåga.
 9. borggårdskrisen

  borggårdskrisen, konstitutionell konflikt mellan Gustaf V och Karl Staaff som i samband med försvarsstriden och bondetåget i februari 1914 ledde till den liberala ministärens avgång.
 10. barnsoldater

  barnsoldater, minderåriga som avsiktligt rekryteras, tränas och utnyttjas i väpnade styrkor.