1. migrering

  migrering, blödning, vandring (vanligen oönskad) av ett tillsatsämne i ett polymermaterial (plast, elast etc.) till ytan på materialet eller till angränsande material.
 2. schimpanser

  schimpanser är de människoapor som mest liknar oss människor.
 3. Gallehushornen

  Gallehushornen, två ornerade guldhorn från ca 400 e.Kr. funna vid Gallehus i Sønderjylland.
 4. Knossos

  Knossos, arkeologisk fyndort på Kreta, 5 km sydöst om Heraklion, bl.a. omfattande lämningarna av den minoiska kulturens största palats, först undersökt (och delvis rekonstruerat) 1900–36 under ledning av Arthur Evans.

 5. ed

  ed är ett löfte om att tala sanning, till exempel av ett vittne i en domstol.
 6. sati

  sati egentligen ’god kvinna’, i modern litteratur dels en kvinna som avsiktligt bränner sig till döds, dels denna självbränning som handling och sedvänja.
 7. spridning

  spridning, inom biologin en process varunder individer aktivt förflyttar sig eller passivt förflyttas utan återvändo från en punkt (ofta födelseplatsen) till en annan (jämför flyttning).
 8. biologiska stridsmedel

  biologiska stridsmedel, B-stridsmedel, biologiska vapen, är enligt FN-rapporten FN A/7575 (1969) ”levande organismer – av vilken beskaffenhet de vara må – eller smittsamt material som härrör från dem, vilka är avsedda att vålla sjukdom eller död bland människor, djur eller växter och vilka för sina verkningar är beroende av förmågan att förökas inom den människa, växt eller det djur som angrips”.
 9. Italien

  Italien, stat i södra Europa.

 10. cricket

  cricket, kricket, engelskt slagbollspel av utpräglat taktisk karaktär.