1. Kuwait

  Kuwait, stat vid nordvästra Persiska viken.

 2. Saudiarabien

  Saudiarabien är ett land på Arabiska halvön.

 3. Jordanien

  Jordanien är ett land i Mellanöstern.

 4. Egypten

  Egypten, stat huvudsakligen belägen i nordöstra Afrika; även Sinaihalvön i sydvästra Asien ligger inom Egyptens gränser.

 5. Irak

  Irak, stat i Mellanöstern.

 6. Kairouan

  Kairouan, arabiska al-Qayrawān, stad i norra Tunisien; 139 500 invånare (2014).
 7. arabiskt fullblod

  arabiskt fullblod, arabisk häst, arab, ädel och uthållig fullblodshäst med ursprung i Saudiarabien.
 8. boskapsskötsel

  boskapsskötsel, i vid mening hållandet av olika slags hov- och klövbärande husdjur för i första hand produktion av kött, mjölk, hudar, ull och spillning men även för deras användning som last- och dragdjur.
 9. biduner

  biduner, bidoner, benämning på befolkningsgrupper i främst Kuwait, Bahrain och Saudiarabien.
 10. Eritrea

  Eritrea, stat i nordöstra Afrika.