1. buffertstat

  buff`ertstat subst. ~en ~er ORDLED: buff-ert--stat-en
  Svensk ordbok
 2. franc

  franc [fraŋ´] subst. ~en, plur. ~ äv. ~s ORDLED: franc-en
  Svensk ordbok
 3. röstplikt

  rös`tplikt subst. ~en ORDLED: röst--plikt-en
  Svensk ordbok
 4. ardenner

  ardenn´er subst. ~n, plur. ~ ORDLED: ardenn-ern
  Svensk ordbok
 5. deputeradekammare

  depute`radekammare subst. ~n äv. deputeradekammarn, plur. deputeradekamrar el. ~, best. plur. deputeradekamrarna ORDLED: de-put-er-ade--kamr-ar
  Svensk ordbok
 6. vallon

  vallo´n subst. ~en ~er ORDLED: vall-on-en
  Svensk ordbok
 7. duffel

  duff´el subst. ~n dufflar ORDLED: duffl-ar
  Svensk ordbok
 8. waterloo

  waterloo [wå´terlo, wåterlo´ el. va´terlå, vaterlå´] subst., ingen böjning, neutr.
  Svensk ordbok
 9. invadera

  invade´ra verb ~de ~t ORDLED: in-vad-er-ar SUBST.: invaderande, invadering; invasion
  Svensk ordbok
 10. falla in

  falla in´ verb föll fallit, pres. faller ORDLED: fall-er SUBST.: infallande (till 1 och 2); infall (till 1 och 3)
  Svensk ordbok